Hvalsdammen (ved Vikersund)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten