Den kalde krigen i Finnemarka

Russiske «landmålere» kartla på 70-tallet Finnemarka og satt inne med kart som var mer oppdaterte enn selv de norske kartene på denne tiden.

For et par år siden kunne man i Drammens Tidende lese om russiske «landmålere» som ble observert med landmålerutstyr og kikkerter i Drammensmarka på 70-tallet. Saken ble først omtalt på 90-tallet i samme avis.

20140612-232020_grantre-halvmaane.jpg

Hørte utenlandsk prat i skogen

Det var en sommerhelg i 1971 at den gang skogsjef i Drammen Arne Kildebo og hans kone Inger nærmest snublet over de russiske «landmålerne» inne i Finnemarka, skrev avisen.

- Jeg hørte utenlandsk prat i skogen og dukket over en kolle som ligger ovenfor Myrsæterbekken, der brua «De tre Bukkene Bruse» i dag går over, fortalte han.

- Fra kollen observerte jeg fem russere som med landmålerutstyr, målebånd og kikkerter tegnet av hele området. En av russerne sto med en stor papplate med tegneark for å få med seg alle detaljer.

I over en halv time satt han gjemt i skogen og så hvordan fem russere målte opp den nesten ferdige skogsbrua over Myrsæterbekken ved Hvalsdammen på grensa mellom Drammen og Lier.

Bom

Detaljerte kart

På begynnelsen av 90-tallet studerte Kildebo et gammelt russisk kart fra begynnelsen av 70-tallet, og han kunne gjenkjenne detaljene med den da nyanlagte skogsbilveien.

På dette tidspunktet var ikke denne veien en gang tegnet inn på de norske samtidige kartene.

- Kart i Drammen hadde ikke denne veien inntegnet før i slutten av 70-årene, russerne slo oss med mange år.

- Ingen tvil om at russiske felt-operatører markerte alle strategiske punkter i Drammen, sa politimester Tore Johnsen, tidligere nestleder i overvåkingen, til Drammens Tidende da saken først ble omtalt på begynnelsen av 90-tallet.

- Absolutt alt ble kartlagt, så å si hver eneste kraftmast.

20140628-230108_kraftmast-nykjua.jpg