Nye bålregler

Som de fleste kjenner til er det et generelt bålforbud i sommerhalvåret, fra 15. april til 15. september. Men fra 1. januar trådte nye regler i kraft.

20160414-224048_baal-stort.jpg

Bålforbudet gjelder fortsatt fra 15. april til 15. september, men nå er det imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

- Vi synes det er bra at myndighetene har videreført bålforbudet mellom 15. april og 15. september. De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging» presiserer blant annet at bålforbudet nå gjelder i all utmark, sier Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

§ 3.Generelle krav til aktsomhet:
«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

- Forbud eller ikke. Det gjelder å bruke hue om vi skal unngå situasjoner hvor naturen står i lys lue, poengterer Kalheim, og minner samtidig om at regelverket også gjelder for bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger.

20160414-222138_baal-sommer.jpg

Kommunene kan gjennom lokale forskrifter fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det.

Ved spesielt stor brannfare kan kommunene også innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april til 15. september, slik det var sommeren 2014.

Men det nye i år er altså at det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Se også mer info om bålbrenning og lokale forskrifter på nettsidene til Drammensregionens Brannvesen IKS.

20160414-222140_baal-vinter.jpg