Sandtjern, mitt favorittvann i Finnemarka

Penere enn De pene tjerna?

Penere enn De pene tjerna?

Av alle vannene i Finnemarka synes jeg Sandtjern (sørvest for Breili) er et av de bedre. Kanskje til og med enda penere enn De pene tjerna?

- Egentlig er jeg ikke så opptatt av det å fiske

Jeg har løst en del fiskekort opp gjennom årene, men det har nok ikke vært verdt det. Både fordi fangsten har vært bortimot fraværende og fordi innsats og engasjement har vært likeså. (Men den økonomiske støtten til fiskeforvaltningen skal jeg ikke undervurdere!)

Men jeg har noen kompiser som er regelrett fiskegale, og da har Sandtjern vært et godt utgangspunkt for flere overnattinger.

Ørret tatt i Sandtjern

Beliggenhet

Det er hele tre vann som bærer navnet Sandtjern i Finnemarka, og de ligger alle i det nordvestre hjørnet.

Men det er det midterste av disse vannene som altså er min favoritt, rett vest for Lauvkollen/Brennåsen og sørvest for Breili.

Sandtjern ligger 639 meter over havet, og er med det blant de høyestliggende vannene i Finnemarka. Det er kanskje noen mindre putter som ligger noen få meter høyere, blant annet Store utgravde tjern øst for Breili.

Sandtjern ligger i Finnemarka naturreservat

Sandtjern ligger i Finnemarka naturreservat, et område på nærmere 20 kvadratkilometer. Området ble vernet i 1993, og dette sikrer blant annet at skogen er mer eller mindre uberørt.

Det er også kort vei fra Sandtjern og opp i høyden til Breiliflaka (blåmerket sti) og til flere andre vann i nærheten.

Adkomst

Den korteste veien til Sandtjern (fra bildøra) går opp fra Modum. Man tar opp Breiliveien fra Frydenlund i Vikersund og fortsetter etter en stund inn på Djupengropveien. Det kan være at du må betale deg forbi en bom et par steder på veien opp, så husk småmynter.

Den blåmerkede stien fra Vikersund til Damtjern (Øverskogen, Lier) går forbi Gudbrandstjern og Lårvika før man kommer til Sandtjern. En tur som tilbakelegges på en time.

Velger man å gå opp fra Lier-siden av Finnemarka kan man enten følge den nevnte blåmerkede stien helt fra Damtjern eller man kan sykle til for eksempel Fallet (nedenfor Skjeggerudsetra) og ta bena fatt forbi Bjelketjern og De pene tjerna.

Blåmerket sti gjennom Finnemarka passerer Sandtjern

Fiskemulighetene

Sandtjern har god bestand av ørret og mange gode fiskeplasser. Som de andre vannene i Finnemarka er det tilstrekkelig med Felles fiskekort for Finnemarka (kan kjøpes på nett), men man kan også velge fiskekort fra DOFA eller Øst-Modum JFF.

Sandtjern har god bestand av ørret

Sandvollen
Sandvollen ligger i det nordøstre hjørnet av Sandtjern

Det er mange fine leirplasser rundt Sandtjern
Rundt Sandtjern finner man mange fine leirplasser

Muligheter for et friskt morgenbad
Muligheter for et friskt morgenbad

Ditt favorittvann?

Hva er ditt favorittvann i Finnemarka?

Del det i kommentarfeltet nedenfor!