Ulven i Finnemarka

Etter å ha herjet med de ullkledde i det sørvestlige hjørnet av Finnemarka i sommer er det nå gitt fellingstillatelse.

Totalt 30 sauer har gått tapt de siste tre månedene, og nå gir fylkesmannen fellingstillatelse på ulv i Modum, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Ulvens herjinger startet i Skotselv i begynnelsen av juni, da 22 sauer ble tatt. Deretter ble det stille en lengre periode, før sau nummer 30 ble tatt den siste helgen i august.

20140908-003331_skotselv-fra-snaukollen.jpg
Skotselv i Øvre Eiker, sett fra Snaukollen 654 m.o.h.

Bare i Finnemarka er det om lag 7000 sau på utmarksbeite, i tillegg til de dyrene som kommer hjem fra fjellbeite på sensommeren. Ulven har altså et stort matfat å ta av.

Tapene som har blitt rapportert til nå dreier seg om dyr på innmarksbeite, så det kan være store mørketall som først blir oppklart når sauesankinga tar til i disse dager.

Fellingslaget, som administreres av Modum kommune, har bare frem til 15. september på seg til å felle ulven.

Nedenfor ser du hvor lang tid de har igjen:

Men å finne en ulv i et såpass stort område er ingen enkel sak. Fellingslaget rykker derfor ikke ut før det kommer ferske signaler om hvor rovdyret befinner seg, meldte Bygdeposten forrige uke.

20140903-000551_tom-bech-eurasian-wolf.jpg
Ulv i sommerpels på Langedrag. Foto: Tom Bech (CC BY 2.0)

Svensk immigrant

Det ble tidligere i år antatt at det var snakk om et streifdyr, men i løpet av sommeren har det blitt tydeligere at det er snakk om ulv som kan ha slått seg ned her.

Forskjeller i bittene skal visstnok også tyde på at det nå er snakk om minst to forskjellige individer.

Det ble fra enkelte hold allerede tidlig i sommer hevdet at det var et streifdyr fra Sverige som hadde kommet til våre trakter for å sondere jaktterrenget, og at den ville forsvinne for deretter å komme tilbake med sin make på sensommeren. Det ser nå ut til at denne teorien kan stemme.

Mange observasjoner

20140908-004807_bottolfs-ulvespor-langvann-1.jpg
Det er ikke små spor ulvelabbene etterlater seg. Foto: Einar Bottolfs

Einar Bottolfs kom over disse ulvesporene ved Langvann 23. mars i år.

Streifdyr har vært innom Finnemarka tidligere også, og Einar Bottolfs møtte selv på ulven samme sted 10 år tidligere. Den gang hadde han øyekontakt med dyret, og lyste på ulven med lommelykt.

Disse observasjonene er del av en lang rekke observasjoner av ulv i området rundt og i Finnemarka de siste årene.

20140908-004810_bottolfs-ulvespor-langvann-2.jpg
Ulvespor i nysnøen ved Langvann. Foto: Einar Bottolfs

Skuddpremie

I likhet med bjørnen i Finnemarka var det i tidligere tider en stor bestand av ulv i Finnemarka.

Den siste bjørnen i Finnemarka ble skutt av Kristian Støa ved Glitre rundt 1850.

Ulven led samme skjebne; den siste ulven skal ha blitt skutt av Karl Nordbråten ved Tranemyrene en drøy kilometer lenger øst i 1850-årene.

Rovdyr ble på den tiden betraktet som en uting og det var derfor skuddpremie på både ulv og bjørn.

Forfatteren Jens Essendrop (1723-1801), som i 1761 kom med en svært så detaljert nedtegnelse av bygda Lier, kunne fortelle at skuddpremien for ulv på den tiden var 2 riksdaler.

I tillegg kunne man få 3 riksdaler for ulveskinnet, hvilket betød at ulven var et ettertraktet bytte.

Les også om min observasjon av kongeørn i Finnemarka, et annet rovdyr det tidligere var skuddpremie på.

På vinterstid kunne ulven vise seg i flokker på 8-10 dyr. Wera Drag (født 1796) så en vinterdag i sin barndom 11 ulver på Nordre Drag i Øverskogen, Lier.

For å få bukt med ulveproblematikken i Lier kom det i 1764 forslag om å bruke samer, som var vant til slik jakt. Samene skulle få med seg to skogbetjenter og fire bønder som medhjelpere. Om dette initiativet ble satt ut i verden vites ikke.

20140906-010823_lam.jpg
På menyen: Ulven foretrekker biff tartar av lam fremfor fårikål

20140906-011122_sauekadaver.jpg
Dette dyret ved Damtjern i Øverskogen gikk tapt på utmarksbeite for rundt 10 år siden, men synderen var nok neppe en ulv den gangen

Rovdyrdebatten

Det er sterke meninger i rovdyrdebatten her til lands, så jeg begir meg derfor ikke ut på en nærmere diskusjon rundt hvorvidt ulven hører hjemme eller ikke.

Men det er tre ting jeg kan konstatere:

  • Det finnes rimelig gode bevis for at det faktisk er ulv i Finnemarka
  • Ulven skaper problemer for sauenæringen
  • Rovviltforskriften har ikke noe mål om yngling av ulv i Buskerud

Mener du ulven hører hjemme i Finnemarka? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor!