Kongeørn i Finnemarka

Dette parets luftige svev ble observert i Finnemarka i sommer.

20140811-230925_kongeorn-2.jpg

Kongeørn er den nest største rovfuglen vi har i Norge, bare overgått av havørn i størrelse. Den lever i par som har faste territorier og er utbredt over store deler av landet. Unntaket er den sørøstlige delen av landet, hvor den bare opptrer sporadisk.

Hunnen er størst, med et vingespenn på opptil 2,24 meter. Vekten er størst om vinteren, hvor den største vekten registrert i Norge er 6,7 kg.

Fra skuddpremie til totalfredning

Kongeørn er et rovdyr, og i likhet med de firbente rovdyrene som stikker av med majoriteten av medieomtale, vil blant annet lam kunne stå på menyen.

Som en følge av dette ble det i 1846 innført skuddpremie på kongeørn, og bestanden gikk kraftig tilbake og var faktisk i ferd med å forsvinne helt fra Norge.

Men i 1968 ble kongeørnen totalfredet, og den norske bestanden ble i 2002 anslått til å være 850-1200 hekkende par.

Kongeørn og Finnemarka

I sommer var jeg så heldig at jeg fikk se et flott kongeørnpar svevende over meg. Jeg skulle akkurat ta en pust i bakken da jeg oppdaget fuglene, og heldigvis hadde jeg kamera lett tilgjengelig. Jeg pleier vanligvis ikke ha med meg teleobjektiv på tur, men akkurat denne dagen hadde jeg det ikke bare med i sekken, jeg hadde det også klart på kameraet.

Jeg kunne observere paret i om lag et minutt, før de lydløst forsvant videre, med knapt et eneste vingeslag.

Som vist på et av bildene nedenfor hadde den ene ørnen tydelig et bytte i klørne. Ut fra størrelsen å bedømme kan dette gjerne ha vært et ekorn.

Denne ørnen så ut til å være en voksen, eldre fugl, siden det knapt nok var noe hvitt igjen verken i vinger eller i stjert.

Jeg har sett ørn flere ganger tidligere, men dette var mitt første møte med selveste kongeørnen, og det attpåtil i hjemtraktene.

Faunakriminalitet

Siden kongeørnen er veldig var for mennesker, og ikke minst siden det finnes såkalte «faunakriminelle» som ikke ønsker ørnen det beste her i verden, vil jeg ikke komme med ytterligere opplysninger rundt hvor og når observasjonen ble gjort, annet enn at det var i Finnemarka.

Skulle du ha gjort lignende observasjoner i Finnemarka setter jeg pris på om du følger min oppfordring og heller ikke offentliggjør detaljer.

Kartlegging i Buskerud

Thor Erik Jelstad i rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud opplyser om at de arbeider med kartlegging av kongeørn i Buskerud, men at detaljert informasjon om eventuelle reir og revir behandles konfidensielt, nettopp fordi kongeørnen er såpass sårbar.

I rovfuglgruppas årsrapport for 2011 rapporteres det om totalt 70 kjente revir i Buskerud, hvorav et i en av kommunene som Finnemarka er del av. Et revir kan inneholde flere reir. Fylkesmannen i Buskerud skrev høsten 2013 at man da kjente til 50-60 par i Buskerud, med de øvre delene av fylket og de fjellnære områdene som kjerneområde.

Jelstad har blitt informert om observasjonen og har fått tilsendt bilder, video og mer detaljer. Han opplyser at rovfuglgruppa er interessert i opplysninger om rovfugl i Finnemarka, spesielt fiskeørn og hønsehauk. Så skulle du gjøre en observasjon eller sitte inne med ytterligere informasjon, kontakt gjerne Thor Erik Jelstad: te-jelst@online.no

Fiskeørn

Men noe Jelstad kan opplyse om er at det i år ikke er kjent hekking av fiskeørn i Finnemarka, antakelig for første gang på mange år. Fiskeørnen er mindre enn kongeørnen og spiser nesten utelukkende fisk. Men med et vingespenn på 1,6-1,8 meter er det likevel en rovfugl av en betydelig størrelse.

Bilder fra observasjonen

20140811-230921_kongeorn-1.jpg

20140811-230930_kongeorn-hovedbilde.jpg

20140811-230927_kongeorn-3.jpg

20140811-234912_kongeorn-4.jpg