Fiskevann i Finnemarka

Informasjonen er basert på blant annet «Turkart for Finnemarka».

Abbortjern

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Askfjelltjern

 • Privat vann
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Auretjern

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Ballatjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Bergdamtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Bikkjetjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Bjelketjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Bjørnkolltjern

Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:
 • Ingen informasjon registrert

Mer informasjon og kart

Borgetjern

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Branestjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Breilitjern

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Butjern (ved Kolbrekkvannet)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Butjern (ved Svartåsen)

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Dam Sneisa

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Damheggsjø

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Dammyrdammen

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Damtjern (i Øverskogen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Damtjern (på Lierskogen)

 • Fritt fiske
Fiskebestand:
Fiskekort:
 • Ingen informasjon registrert

Mer informasjon og kart

Damtjern (ved Kardåsen)

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Damtjern (ved Åmot)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Damtjern f Midttjern (ved Urdvannet)

 • Drikkevannskilde
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Damvann (ved Garsjø)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

De pene tjerna

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Disenbroktjern

 • Privat vann
 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Dobletjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Dælatjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Eikdammen

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Elgskottjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Elgtjerna

 • Privat vann
 • Fiske forbudt
Fiskebestand:
Fiskekort:
 • Ingen informasjon registrert

Mer informasjon og kart

Elgtjerna

 • Privat vann
 • Fiske forbudt
Fiskebestand:
Fiskekort:
 • Ingen informasjon registrert

Mer informasjon og kart

Eriksrudtjern

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Flagervann

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Flåputten

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Framre Laupeina

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Furudammen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Gamledammen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Gampetjern (innenfor Lurtopp)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Gampetjern (ved Svartåsen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Garsjø

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Glitre

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Goliaten

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Grantjern

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Grauten

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Gravingen

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Grunntjern (ved Ulevann)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Grunnvann (ved Garsjø)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Grunnvann (ved Glitre)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Grytevann

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Gudbrandstjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Guritjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Hagatjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Himmerikstjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Horgensætertjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Horntjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Hvalsbroktjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Hvalsdammen (ved Vikersund)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Hvalsdammen (ved Årkvisla)

 • ...
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Hvalsputten

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Indre Laupeina

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Jøssjø

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kalvetjern

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Karusstjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kjellertjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Klopptjern

 • Drikkevannskilde
 • Reserverdrikkevann, organisert fiske forbudt
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kolbjørnsrudtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kolbrekkvannet

 • Drikkevannskilde
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Korpetjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kroktjern (innenfor Heggen)

 • Privat vann
 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kroktjern (ved Glitre)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kroktjern (ved Sneisene)

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kruketjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kruttjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kutjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Kårevannet

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Lampetjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Landfalltjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Langheggesjø

 • Privat vann
 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Langtjern

 • Fisketomt
 • Fisketomt pga. forsuring
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Langvann (ved Heggevollen)

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Langvann (ved Vrangla)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Langvannet (ved Sneisene)

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Lautjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Lelangen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Lierelva

 • 21 fiskearter, svært god bestand av sjøørret og laks. Infisert med Gyrodaktilus salaris, se www.lierelva.com for nærmere informasjon om tiltak mot spredning.
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Lille Dypingen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Lille Vrangla

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Lommetjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Lårvika

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Marivannet

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Maurtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Mellom Sneisa

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Mellomdammen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Myrdammen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Nedre Damtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Nerdammen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Nordsneisa

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Ormetjern (ved Flagret)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Ormetjern (ved Vrangla)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Ormtjern (ved Krukekollen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Plommetjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Pålstjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Rævassbjørn

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Sandtjern (nord for Breili)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Sandtjern (ved Hvalsknatten)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Sandtjern (vest for Lauvkollen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Sandungen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Sandvika

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Skardtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Skimten

 • Fisketomt
 • Fisketomt referansevann for forskning
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Skjærsvannet

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Skogsvann

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Skorpen

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Småtjerna

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Snøkolltjernet

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Solbergvannet

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Steinarvann

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Steindammen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Store Bumla

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Store Dypingen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Store Elgstjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Store Nykjua

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Store utgravde tjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Store Vindsjø

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Storrtjern

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Størrtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Sulustjern

 • Fisketomt
 • Fisketomt pga. forsuring
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarteputt

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarttjern (innenfor Spiralen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarttjern (ved Heståsfjellet)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarttjern (ved Krukekollen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarttjern (ved Lelangen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarttjern (ved Solbergfjellet)

 • Privat vann
Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarttjern (ved Storsteinsfjell)

 • Privat vann
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarttjern (vest for Glitre)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svartvannet (i Øverskogen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svartvannet (vest for Gjevlekollen)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Svarvestolputten

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Søndre Sneisa

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Tretjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Tretjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Tverråsvannet

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Tyrifjorden (inkl. Holsfjorden)

 • 16 fiskearter hvorav abbor, ørret, sik, gjedde og røye har størst betydning for sportsfiske. Stor gjedde og ørret (fritt fiske).
Fiskebestand:
Fiskekort:
 • Ingen informasjon registrert

Mer informasjon og kart

Urdevann

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Urdtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Urdvannet

 • Drikkevannskilde
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vakkertjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vellingen

 • Fisketomt
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Ventjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Verpputten

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Verptjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vesle Bergdamtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vesle Bumla

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vesle Elgstjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vesle Nykjua

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vesle Vindsjø

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vesledammen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Veslevannet (nedenfor Lurtopp)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Veslevannet (ved Sylling)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vrangen/Løken

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Vrangla

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Yttertjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Øvre Damtjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Øyetjern

 • Fisketomt
 • Fisketomt pga. forsuring
Fiskebestand:
 • Ingen fiskebestand registrert
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Øytjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Øyvannet

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Årbogen

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Åstjern

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Åsvanna (ved Glitre)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Åsvanna (ved Glitre)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Åsvanna (ved Nykjua)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Åsvanna (ved Sneisene)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart

Åsvanna (ved Sneisene)

Fiskebestand:
Fiskekort:

Mer informasjon og kart