Fiskevann i Finnemarka

Registrert informasjon er basert på «Turkart for Finnemarka».

Oversikten nedenfor er tabellbasert, du kan få en bedre oversikt over mulighetene ved å vise alle valgmuligheter i det interaktive kartet over Finnemarka.

Tyrifjorden (inkl. Holsfjorden)
 • 16 fiskearter hvorav abbor, ørret, sik, gjedde og røye har størst betydning for sportsfiske. Stor gjedde og ørret (fritt fiske).
 • Ingen informasjon registrert
Abbortjern
 • Privat vann
Vesledammen
Auretjern
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Sandtjern (nord for Breili)
Plommetjern
Ventjern
Store utgravde tjern
Gudbrandstjern
Breilitjern
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Lårvika
Rævassbjørn
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Sandtjern (vest for Lauvkollen)
Hvalsdammen (ved Vikersund)
Langtjern
 • Fisketomt
 • Fisketomt pga. forsuring
 • Ingen fiskebestand registrert
Horntjern
Svarttjern (ved Heståsfjellet)
Sandtjern (ved Hvalsknatten)
Vesle Elgstjern
Snøkolltjernet
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Urdtjern
Store Elgstjern
Gamledammen
Åsvanna (ved Nykjua)
Grytevann
Store Bumla
Vesle Bumla
Ormetjern (ved Flagret)
De pene tjerna
Sandvika
Bjelketjern
Store Nykjua
Damheggsjø
Bjørnkolltjern
 • Ingen fiskebestand registrert
 • Ingen informasjon registrert
Furudammen
Øvre Damtjern
Hvalsbroktjern
Langheggesjø
 • Privat vann
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Nedre Damtjern
Svartvannet (i Øverskogen)
Svarteputt
Kroktjern (innenfor Heggen)
 • Privat vann
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Damtjern (i Øverskogen)
Vesle Nykjua
Disenbroktjern
 • Privat vann
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Pålstjern
Hvalsputten
Øyetjern
 • Fisketomt
 • Fisketomt pga. forsuring
 • Ingen fiskebestand registrert
Nordsneisa
Urdvannet
 • Drikkevannskilde
 • Ingen fiskebestand registrert
Dam Sneisa
Åsvanna (ved Sneisene)
Kårevannet
 • Privat vann
Flagervann
Damtjern f Midttjern (ved Urdvannet)
 • Drikkevannskilde
 • Ingen fiskebestand registrert
Åsvanna (ved Sneisene)
Mellom Sneisa
Veslevannet (ved Sylling)
Dammyrdammen
 • Privat vann
Storrtjern
 • Privat vann
Langvann (ved Heggevollen)
 • Privat vann
Søndre Sneisa
Langvannet (ved Sneisene)
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Kroktjern (ved Sneisene)
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Butjern (ved Svartåsen)
 • Privat vann
Damtjern (ved Kardåsen)
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Gampetjern (ved Svartåsen)
Elgtjerna
 • Privat vann
 • Fiske forbudt
 • Ingen informasjon registrert
Kroktjern (ved Glitre)
Svartvannet (vest for Gjevlekollen)
Elgtjerna
 • Privat vann
 • Fiske forbudt
 • Ingen informasjon registrert
Kutjern
Maurtjern
Karusstjern
Åstjern
Gampetjern (innenfor Lurtopp)
Skjærsvannet
Svarvestolputten
Store Vindsjø
Grunnvann (ved Glitre)
Vesle Vindsjø
Guritjern
Svarttjern (vest for Glitre)
Damtjern (ved Åmot)
Jøssjø
Veslevannet (nedenfor Lurtopp)
Verpputten
Verptjern
Kolbjørnsrudtjern
Flåputten
Glitre
Åsvanna (ved Glitre)
Åsvanna (ved Glitre)
Bergdamtjern
Vesle Bergdamtjern
Størrtjern
Framre Laupeina
Bikkjetjern
Indre Laupeina
Kalvetjern
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Grantjern
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Sandungen
Himmerikstjern
Dælatjern
Lierelva
 • 21 fiskearter, svært god bestand av sjøørret og laks. Infisert med Gyrodaktilus salaris, se www.lierelva.com for nærmere informasjon om tiltak mot spredning.
 • Ingen fiskebestand registrert
Store Dypingen
Lille Dypingen
Svarttjern (ved Lelangen)
Tretjern
Elgskottjern
Lelangen
Tretjern
Kruttjern
Grauten
Sulustjern
 • Fisketomt
 • Fisketomt pga. forsuring
 • Ingen fiskebestand registrert
Langvann (ved Vrangla)
Skardtjern
Vellingen
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Vrangla
Lille Vrangla
Skogsvann
Branestjern
Grunnvann (ved Garsjø)
Ormetjern (ved Vrangla)
Damvann (ved Garsjø)
Garsjø
Øyvannet
Skorpen
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Kjellertjern
Steindammen
Urdevann
Småtjerna
Svarttjern (ved Storsteinsfjell)
 • Privat vann
 • Ingen fiskebestand registrert
Dobletjern
Grunntjern (ved Ulevann)
Kolbrekkvannet
 • Drikkevannskilde
 • Ingen fiskebestand registrert
Vrangen/Løken
Yttertjern
Askfjelltjern
 • Privat vann
 • Ingen fiskebestand registrert
Vakkertjern
Butjern (ved Kolbrekkvannet)
Lommetjern
Mellomdammen
Korpetjern
Eikdammen
 • Fisketomt
 • Ingen fiskebestand registrert
Eriksrudtjern
 • Privat vann
Solbergvannet
Damtjern (på Lierskogen)
 • Fritt fiske
 • Ingen informasjon registrert
Tverråsvannet
Horgensætertjern
Ormtjern (ved Krukekollen)
Nerdammen
Marivannet
Skimten
 • Fisketomt
 • Fisketomt referansevann for forskning
 • Ingen fiskebestand registrert
Svarttjern (ved Krukekollen)
Goliaten
Steinarvann
Øytjern
Lautjern
Gravingen
 • Privat vann
Kruketjern
Hagatjern
Ballatjern
Lampetjern
Myrdammen
Årbogen
Hvalsdammen (ved Årkvisla)
 • ...
Svarttjern (ved Solbergfjellet)
 • Privat vann
Landfalltjern
Borgetjern
 • Privat vann
Svarttjern (innenfor Spiralen)
Klopptjern
 • Drikkevannskilde
 • Reserverdrikkevann, organisert fiske forbudt