Bjønnestillinga - Liers høyeste punkt

Liers høyeste punkt vitner om en tid da bjørnen fortsatt regjerte i Finnemarka.

Mange liunger har i lengre tid levd i den tro at St. Hanshaugen ved Flagret i Øverskogen har vært Liers høyeste punkt med sine 620 meter over havet.

Bakgrunnen for denne misforståelsen kan nok til dels sies å være mer unøyaktige målemetoder i tidligere tider, men også at det som i realiteten er Liers høyeste punkt ikke er en faktisk «topp», men et uanselig lite platå som skråner opp mot en topp som ligger i nabokommunen Modum.

Dette stedet, som altså ligger i Modum kommune, bærer navnet Bjønnestillinga og ligger rundt 636 meter over havet.

Liers høyeste punkt ligger rundt 200 meter syd for Bjønnestillinga, mellom Store Bumla i nord og Vesle Nykjua i sør:

20140830-235548_bjonnestillinga-kart.png
© Kartverket - Creative Commons (CC BY 4.0)

Det høyeste punktet i hele Finnemarka er for øvrig Brennåsen syd for Breili med 704 meter over havet

Bjørn i Finnemarka

I tidligere tider var det en stor bestand av bjørner i Finnemarka. Man kjenner til at det i perioden 1731 til 1753 var hele 20 bjørner i Lier som ble skutt eller fanget, og i 1734 alene var det hele syv bjørner som måtte bøte med livet.

De mest bjørnerike områdene sies å ha vært i området fra Sjåstad og nordover mot Øverskogen i Lier.

Den siste bjørnen i Finnemarka skal ha blitt skutt ved Korpåsen ved Glitre av Kristian Støa rundt 1850.

Se også blogginnlegget mitt om kongeørn, et annet rovdyr i Finnemarka, observert så sent som i sommer

Bjørnestillinger

En bjørnestilling, eller «bjønnestilling» på lokalt talemål, var en plass hvor jegeren ventet i skuddhold for bjørnen. Selve stillingen var gjerne et lite krypinn med levegger, og gjerne skyteskår og et enkelt tak over.

I passelig avstand fra bjørnestillingen, gjerne 20-30 meter, ble det lagt ut åte. Dette åtet var som oftest en hest som ble skutt og flådd på stedet om høsten.

Åtet ble deretter dekket til med store stokker og steiner. Når våren kommer og en sulten bjørn kommer frem fra hiet sitt vil lukten av råttent kjøtt virke forlokkende.

20140831-011407_bjorn-vassfaret.jpg
Brunbjørnen Rugg, med tilhold i Bjørneparken i Vassfaret

Fra stillingen vil da jegeren ha gode sjanser for å få inn et godt skudd. Slike stillinger var gjerne plassert slik at jegeren hadde et godt overblikk over både åteplassen og terrenget omkring, og lå i tillegg såpass høyt i terrenget at bjørnen vanskelig kunne ta vær av jegeren.

At dette stedet i Finnemarka har fått navnet Bjønnestillinga tyder på at det i tidligere tider ble jaktet bjørn på nettopp dette stedet, og at metoden var stillingsjakt.

Bjønnestillinga som turmål

Bjønnestillinga kan sies å ligge litt utilgjengelig til. Stedet ligger akkurat på grensa til Finnemarka naturreservat, og det er verken særlig til sti eller vei å snakke om her oppe. Men er man lokalkjent finnes det likevel gjengrodde kløvstier i området som kan benyttes.

I 2009 gikk jeg Finnemarka på langs, fra nord til syd, og da gikk turen tilfeldigvis over Bomlekollene og Bjønnestillinga. Men den gang visste jeg ikke at dette faktisk var Liers høyeste punkt.

20140831-010647_bjonnestillinga-selfie.jpg
«Selfie» ved Bomlekollene i 2009, sliten etter å ha tatt turen over Bumlebekken

I sommer tok jeg turen tilbake, ens ærend bare for å ha vært på Liers høyeste punkt.

Jeg har en håndholdt GPS som er kjekk å ha med på tur, men de siste årene har jeg ikke brukt den, da jeg mener det får holde i massevis med et turkart i målestokk 1:50 000. Pluss at batterier er en knapp ressurs på tur...

Men akkurat i dette tilfellet hvor jeg skulle finne et spesifikt punkt ville en GPS vært en fordel. Dessverre glemte jeg den helt bort da jeg pakket sekken den dagen.

For min del gikk turen denne dagen først med sykkel fra Kanada til Vesle Nykjua, hvor jeg byttet ut to hjul som fremkomstmiddel med to bein.

Videre fulgte jeg skogsbilveien mot Store Nykjua og tok opp til høyre ved demningen der. Så fulgte jeg en gammel sti så godt det lot seg gjøre, før jeg tok til på litt krabbing og klatring opp noen skrenter.

Og plutselig var jeg oppe på det furukledde platået.

20140831-145917_bjonnestillinga-furukledd-plataa.jpg

Siden jeg verken hadde GPS eller kompass, og turkartet var i en relativt stor målestokk, sonderte jeg terrenget litt og fant et tjern som var en lyseblå prikk på kartet.

Dette lille tjernet ligger 602 meter over havet og er 0,4 mål stort. Dette er sannsynligvis Liers høyestliggende tjern, rundt to meter høyere enn Flagerputten ved Flagret.

20140831-010640_bjonnestillinga-tjern.jpg
Liers høyeste tjern, 602 meter over havet, med Liers høyeste punkt 150 meter til høyre bak tjernet

Fra dette tjernet var det bare å gå 150 meter mot nordøst. Der fant jeg to små varder som noen hadde satt opp, så jeg antok at dette måtte være rett sted, Liers høyeste punkt. 632 meter over havet.

20140831-010644_bjonnestillinga-varde.jpg
Jeg hadde ikke med noen GPS, men denne varden fikk meg til å anta at målet var nådd

Men så jeg noen bjørn?
Nei, det gjorde jeg ikke.

Og så jeg noen rester av en bjørnestilling, rundt 200 meter nord for Liers høyeste punkt?
Nei, jeg burde nok hatt med GPS for å finne frem til dette stedet, gitt at stedsangivelsen på kartet er nøyaktig.

Jeg vet for øvrig ikke om det i det hele tatt er noen synlige rester av en bjørnestilling der, i form av stokker eller store steiner.

Kjenner du til Bjønnestillinga? Del det i kommentarfeltet nedenfor!