Stålorm ved Glitre

Når kvikksølvet kryper oppover gradestokken trer krypdyrene frem i lyset.

Det har i media blitt fremstilt som at 2014 blir et «ormeår», grunnet den milde vinteren som skal ha fart godt med de lange små.

Men flere eksperter mener variasjonen fra år til år er svært liten, og ikke på noen måte sammenlignbar med variasjonene man ser blant for eksempel smågnagere.

Den lille krabaten nedenfor ble observert på vestsiden av Glitre forrige helg, krypende over veien og ned i grøfta. Mest sannsynlig var dette en stålorm, som faktisk ikke er en orm per definisjon, men en øgle. Den er heller ikke giftig.

En interessant egenskap ved stålormen er at den kan slippe halen sin om den føler seg truet. En sprellende hale er en utmerket avledningsmanøver.

Ingen grunn til panikk

Sykler man en lengre tur gjennom Finnemarka en varm sommerkveld er sannsynligheten stor for at man møter på minst én bedagelig orm liggende på en sørvendt grusvei.

Men det er likevel ikke grunn til panikk; verken tobente eller tohjulinger står i utgangspunktet på menyen til en orm. Og selv om ormer kan bite er det bare hoggormen som er giftig. Giften er mer i retning av det man får fra et vepsestikk, og om lag 3 av 10 huggormbitt er såkalte «tørrbitt» som ikke inneholder gift.

Men vær oppmerksom på at selv bitt som ikke er giftige kan gi en betennelse. For når pusset vel ormen tennene sine sist?

Tiltak ved bitt

Men skulle du likevel være uheldig og bli bitt kan det være greit å kjenne til hvilke tiltak som bør gjøres, spesielt når det gjelder barn, eldre, gravide, svekkede og personer som tar visse blodtrykksmedisiner (ACE-hemmere).

Lommelegen.no lister opp disse tiltakene:

  • Du bør holde deg mest mulig i ro.
  • Om mulig bør du helst fraktes på båre. Barn bør bæres.
  • Kroppsdelen som er blitt bitt, bør holdes helt i ro. Det kan være nyttig å bruke fatle eller spjelk.
  • Ovenfor bittet kan du legge en elastisk bandasje som ikke strammer for mye.
  • Ikke klem eller sug på bittstedet; la det være i fred.
  • Alle som er blitt bitt av huggorm, bør kontakte lege eller Giftinformasjonen (telefon 2259 1300, åpent hele døgnet).
  • Ved alvorlige reaksjoner ringer du 113.

Har du møtt på orm i år?

Har du sett noe til det i media omtalte «ormeåret» denne sommeren? Del det med oss andre i kommentarfeltet nedenfor: