Skogbrannfaren

Brannvesenet så seg tidligere denne uken nødt til å innføre forbud mot grilling.

Brannsjefen i Drammensregionens brannvesen IKS innførte mandag et forbud mot grilling og all bruk av åpen ild, inkludert bruk av engangsgriller. Bakgrunnen for dette forbudet var den sterkt økende skogbrannfaren og de siste dagers skogbranner flere steder som skyldtes åpen varme og bruk av engangsgriller.

Brannvesenet kunne opplyse om at forbudet ville gjelde inntil det kommer nedbør av betydelig mengde, og brannsjefen minnet samtidig om det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september.

Whitewater-Baldy Complex, Gila National Forest, New Mexico, May, 2012 Photo by Kari Greer. Credit USFS Gila National Forest.
Illustrasjonsfoto: Gila National Forest (CC BY-SA 2.0)

Blant annet må engangsgriller og lignende innretninger som avgir sterk varme og som settes direkte på bakken brukes med stor forsiktighet da det blir svært varmt og antenner underlaget.

Engangsgriller må derfor stå på et brannsikkert underlag som mur, stein eller sand. Det er viktig at grillen blir skikkelig slokket.

Førstemann til skogbrann?

Dette kan du gjøre hvis du som førstemann kommer til en skogbrann:

  • Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet
  • Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre på cirka to meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå, det har dårligere effekt og kan til og med gjøre vondt verre. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Du kan også bruke sand eller våte tepper for å forsøke å kvele flammene
  • Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket
  • Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt om vind eller vindøkning
  • Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser!

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann.

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra jernbane og lynnedslag fører til skogbranner.

Den eneste naturlige kilde til skogbrann er faktisk lynnedslag.

Heldigvis har det i dag kommet relativt mye nedbør som vil kunne minske skobrannfaren

20140604-223925_regn-vann.jpg

Se langtidsvarselet for Finnemarka her