Turkart for Finnemarka

Informasjon om fiskemuligheter i Finnemarka er blant annet basert på «Turkart for Finnemarka» i målestokk 1:50 000 utgitt i 2007.

Kartet ble den gang utarbeidet av Ugland IT Group i samarbeid med Drammen, Lier, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker kommuner, Drammen og Oplands Turistforening og Den Norske Turistforening.

Kartet kan i dag dessverre være noe vanskelig å få kjøpt på nett, men kan kanskje skaffes fra lokale bokhandlere.

Gamle turkart fra Finnemarka