Abbor

Abbor (<i>Perca fluviatilis</i>) finnes i en rekke forskjellige lokaliteter, fra store næringsrike innsjøer til små myrtjern, fra stille til rennende vann og fra lavlandet og opp til over 1000 m.o.h. Helst vil den ha mye vannplanter eller sunkne trær hvor den kan gjemme seg. Ung/små abbor går gjerne i stim på jakt etter mat, mens eldre/store abbor ofte lever ensomme eller i kompaniskap med 3-4 andre av samme størrelse på jakt etter mat. Abboren er mest aktiv om dagen. Aller helst holder den til langs land der det er mye mat for stimen.

Mer informasjon:
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=70623&displaypage=TRUE

Abbor finner du i disse 91 vannene: