Sandtjern (ved Hvalsknatten)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten