Ørret

Ørret i Finnemarka

Ørreten er en populær fisk blant sportsfiskere på grunn av sin kamplyst og smakfulle kjøtt. Den finnes i både ferskvann og saltvann og er vanligvis lett gjenkjennelig på sine karakteristiske prikker langs siden og rødoransje buk. Ørreten er en rovfisk som ofte lever av mindre fisk, insekter og andre smådyr. Den er kjent for å være svært sky og forsiktig, noe som gjør den utfordrende å fange. Mange sportsfiskere setter pris på den spennende jakten og spenningen ved å lande en stor ørret.

Ørreten er også en viktig art i økosystemet da den er en viktig matkilde for andre rovfisk, fugler og pattedyr. Den spiller en viktig rolle i å opprettholde balansen i vannmiljøet. Ørreten er også en indikatorart for vannkvaliteten, da den er svært sensitiv for forurensning og endringer i miljøet. Derfor er det viktig å ta vare på ørretpopulasjonene og deres leveområder for å opprettholde den biologiske mangfoldet i vannet.

Ørret finner du i disse 136 vannene: