Ørret

Ørreten (<i>Salmo trutta</i>) lever i innsjøer, elver, bekker og i saltvann langs kysten. Trives ikke når vanntemperaturen overstiger om lag 20 grader Celsius. Når temperaturen i vannet blir så høy, blir oksygennivået i vannet lavere enn ørreten setter pris på.

Mer informasjon:
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=70776&displaypage=TRUE

Ørret finner du i disse 136 vannene: