Åsvanna (ved Glitre)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten