Svarttjern (vest for Glitre)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten