Sandtjern (nord for Breili)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten