Sandtjern (nord for Breili)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

kom:

Vann i nærheten