Gullbust

Gullbust (<i>Leuciscus leuciscus</i>) er en fiskeart i karpefamilien. Den blir også kalt haslong, hisling og hersling.<br />Gullbusten kan bli opptil 40 cm lang og 1 kg tung, men er sjelden over 35 cm og 0,5 kg. Den kan ligne litt på mort, men har en rundere kropp. Sidelinjen er ofte mørk. Gullbusten har en ryggfinne som har 10 - 11 finnestråler. Gattfinnen har 10 - 12 finnestråler.<br />I Norge finnes den kun på østlandet.

Mer informasjon:
http://no.wikipedia.org/wiki/Gullbust

Gullbust finner du i disse 1 vannene: