Svartvannet (vest for Gjevlekollen)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten