Svartvannet (vest for Gjevlekollen)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

kom:

Vann i nærheten