Kroktjern (innenfor Heggen)

  • Privat vann
  • Fisketomt

Fiskebestand

  • Ingen fiskebestand registrert

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten