Butjern (ved Kolbrekkvannet)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten