Sik

Sik (Coregonus lavaretus) finnes på det meste av Østlandet og i grensevassdrag i Trøndelag og Finnmark. Også i Telemark og på Jæren (vestligste bestand). Utsatt i mange vann helt opp i fjellet.

Mer informasjon:
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=70771&displaypage=TRUE

Sik finner du i disse 6 vannene: