Vestre Sylling og Øverskogen JFF (VSØ)

Bom ved Røine, Horntjern og Furudammen

Mer informasjon:
http://www.vsojff.com

Gjelder for disse 8 vannene: