Elgtjerna

  • Privat vann
  • Fiske forbudt

Fiskebestand

Fiskekort

  • Ingen informasjon registrert

Koordinater

Vann i nærheten