Langvann (ved Vrangla)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

Vann i nærheten