Langvann (ved Vrangla)

Fiskebestand

Fiskekort

Koordinater

kom:

Vann i nærheten