Laks

Atlanterhavslaksen (<i>Salmo salar</i>) blir av mange holdt for å være den flotteste av lakseartene. Hannlaksen (som gjerne kalles hake) kan trolig bli opptil 1,5 m lang og veie nærmere 40 kg. Hunnlaksen blir noe mindre.<br />Atlanterhavslaksen skiller seg fra Stillehavslaksen gjennom at den har færre enn 13 stråler i gattfinnen. Laksen har et lite spisst hode og kroppen er tykkest rundt ved ryggfinnen. Halefinnen er svakt avrundet i formen. Munnen er moderat stor. Utseendet varierer gjennom de ulike fasene av livet, herunder også utfargingen.

Mer informasjon:
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=70765&displaypage=TRUE

Det er ikke registrert noen bestand av dette fiskeslaget i Finnemarka