Sjøørret

Det er ikke registrert noen bestand av dette fiskeslaget i Finnemarka