Sjøørret

Mer informasjon:
http://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8%C3%B8rret

Det er ikke registrert noen bestand av dette fiskeslaget i Finnemarka