Røye

Røye (<i>Salvelinus alpinus</i>) finner man i klare næringsfattige innsjøer som har vannmasser med kjølig vann hele året. I Nord-Norge eller i fjellet kan innsjøen gjerne være relativt grunn mens de lenger sør i landet gjerne er relativt dype med kaldt dypvann.

Mer informasjon:
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=70768&displaypage=TRUE

Røye finner du i disse 3 vannene: