Karrus

Karuss (<i>Carassius carassius</i>) er en karpefisk som holder til på sør- og østlandet og i Europa. Den holder til i små tjern som gjerne fryser til om vinteren. Den kan overleve flere måneder uten oksygen. Den produserer egen frostvæske, etanol, som gjør at den overlever nedfrysningen.<br />Karuss har med tiden blitt en en ettertraktet sportsfisk og kan by på en krevende utfordring for sportsfiskere. Karuss egner seg ikke som matfisk, da den smaker like ille som den lukter.<br />Karuss finnes i små og store vann i hele Norge helt opp til Troms.

Mer informasjon:
http://no.wikipedia.org/wiki/Karrus

Karrus finner du i disse 4 vannene: