Karuss

Karuss i Finnemarka

Karuss er en ferskvannsfisk som tilhører karpefamilien. Den er vanlig i vann og dammer med stillestående eller langsomt flytende vann, og foretrekker vann med mye vegetasjon. Karussen har en rund og høy kropp, med små skjell og en brun eller grønn farge som gjør den godt kamuflert i vannet. Den kan bli opptil 30 centimeter lang og veie rundt 300 gram. Karussen regnes som en rovfisk, og lever av insektlarver, små krepsdyr og andre mindre fisker.

Karussen er et populært fiskeslag blant sportsfiskere, spesielt blant dem som liker å fiske med lett utstyr som flue- eller dupp. Karussen er kjent for å være svært hardfør og kan være en morsom og spennende fiskeart å prøve å lure på kroken. Mange fiskere setter også pris på karussens kampvilje og sterke hugg når den biter på agnet. Karussen regnes som en god matfisk og kan tilberedes på ulike måter, for eksempel grillet, stekt eller røkt. Det finnes også en del tradisjonelle retter som bruker karuss som ingrediens, spesielt i Øst-Europa.

Karuss finner du i disse 4 vannene: