Drammen og Omland Fiskeadministrasjon (DOFA)

Selges i forretninger rundt hele Finnemarka og på http://www.inatur.no og på http://www.drammenssportsfiskere.com (oversikt over forretninger finner du her)

Det er ikke registrert noen vann som dette fiskekortet gjelder for i Finnemarka