Felles fiskekort for Finnemarka

Felles fiskekort for Finnemarka gjelder for hele Finnemarka der ikke annet er markert ved oppslag ved vannet. Innbetalingsblanketter er lagt ut i alle sportsforretninger. Fiskekort kan også kjøpes på Internett, se link nedenfor.

Mer informasjon:
http://www.inatur.no/infopages/01/54/31/55/Fellesfiskekort-for-Finnemarka.html

Gjelder for disse 166 vannene: